Statoil Refining Denmark A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

27-11-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Statoil beliggende Melbyvej 17, Kalundborg

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 12. august 2014 hos Statoil Refining Denmark A/S beliggende Melbyvej 17, Kalundborg.

- tilsynsrapport Statoil Refining Denmark

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .