Novo Nordisk A/S Bagsværd: Offentliggørelse af tilsynsrapport

27-11-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Novo Nordisk A/S i Bagsværd.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 21. oktober 2014 hos Novo Nordisk A/S beliggende i Bagsværd.

- tilsynsrapport Novo Nordisk A/S Bagsværd

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.