Bavarian Nordic A/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

26-11-2014

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Bavarian Nordic A/S, Hejreskovvej 10A, Kvistgård.
Klagefrist: 24. december 2014 inden kl. 16.00

Revurdering

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Bavarian Nordic A/S, Hejreskovvej 10A, Kvistgård. Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret og Miljøstyrelsen har revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidsvarende.

- afgørelse om revurdering af Bavarian Nordic A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www. mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen skal være modtaget senest den 24. december 2014.

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1271-00201 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 27, 1401 København K eller . Klagen skal være modtaget senest den 24. december 2014 inden kl 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .