Ferrodan A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

25-11-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Ferrodan A/S beliggende Støberivej 5, 6900 Skjern

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 23-10-2014 hos Ferrodan A/S beliggende Støberivej 5, 6900 Skjern.

tilsynsrapport Ferrodan

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på  www.mst.dk .