Forlev Miljøanlæg AffaldPlus: Offentliggørelse af tilsynsrapport

24-11-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Forlev Miljøanlæg beliggende Vejlagervej 4A, 4241 Vemmelev

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 23. oktober 2014 hos Forlev Miljøanlæg beliggende Vejlagervej 4A, 4241 Vemmelev.

- tilsynsrapport Forlev Miljøanlæg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.