Sønderborg Kraftvarmeværk A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

21-11-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Sønderborg Kraftvarmeværk A/S beliggende Vestermark 16, Sønderborg

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 10. oktober 2014  hos  Sønderborg Kraftvarmeværk A/S beliggende Vestermark 16, Sønderbprg

- tilsynsrapport Sønderborg Kraftvarmeværk A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk