DanSpray A/S: Miljøgodkendelse

21-11-2014

Miljøstyrelsen har givet DanSpray A/S, Industrivej 29, Frederiksværk miljøgodkendelse til frembringelse og håndtering af stålrest fra smelteproces.
Klagefrist: 19. december 2014 kl. 16.00

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet DanSpray A/S, Industrivej 29, 3300 Frederiksværk, Halsnæs Kommune miljøgodkendelse til frembringelse og håndtering af stålrest fra smelteproces – herunder håndtering og opbevaring af stålrest og ildfaste materialer fra udhugning af ovne og render. Miljøgodkendelsen – uden nye vilkår - gives som supplement til virksomhedens miljøgodkendelse af 16. juli 2014.

- Miljøgodkendelse DanSpray

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen skal være modtaget senest den 19. december 2014.

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01420 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller . Klagen skal være modtaget senest den 19. december 2014 inden kl 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .