Affaldscenter Rom: Offentliggørelse af tilsynsrapport

19-11-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Affaldscenter Rom beliggende Fabjergkirkevej 28, 7620 Lemvig

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den hos beliggende Fabjergkirkevej 28, 7620 Lemvig.

- Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.


Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.