Novo Nordisk A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

18-11-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Novo Nordisk A/S Hagedornsvej 1, Gentofte

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 10. og 20. november 2014 hos Novo Nordisk A/S beliggende Hagedornsvej 1 i Gentofte.

- tilsynsrapport Novo Noridsk A/A Gentofte

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .