REFA - Miljøcenter Gerringe: Offentliggørelse af tilsynsrapport

12-11-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos REFA - Miljøcenter Gerringe beliggende Gerringevej 15, 4970 Rødby

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 08-10-2014 hos REFA - Miljøcenter Gerringe beliggende (anlægsadresse)

- tilsynsrapport REFA - Miljøcente Gerringe

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk