Nordic Sugar Nykøbing F: Miljøgodkendelse til etablering af et luftrensningsanlæg

12-11-2014

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar, Østerbrogade 2, Nykøbing F. godkendelse til etablering og drift af et luftrensningsanlæg for NOx (et såkaldt deNOx-anlæg) tilsluttet virksomhedens dampkedler. Klagefrist: 10. december 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nykøbing, Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F. godkendelse til etablering og drift af et deNOx-anlæg med tilhørende lagertank for ammoniakvand. Lagertanken er dobbeltvægget med mulighed for at detektere brud/lækage på tanken. Risikoen for forurening af jord og grundvand med ammoniakvand er herved begrænset.

- miljøgodkendelse Nordic Sugar Nykøbing F.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr.: MST-1270-01224 på klagen.

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk . Klagen skal være modtaget senest den 10. december 2014.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller som mail til: . Klagen skal være modtaget senest den 10. december 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .