Nymetal A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

10-11-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Nymetal A/S beliggende Gaabensevej 117, 4800 Nykøbing F.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 09-10-2014 hos Nymetal A/S beliggende Gaabensevej 117, 4800 Nykøbing F.

- tilsynsrapport Nymetal A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.