Novo Nordisk A/S - Afgørelse om ingen godkendelsespligt

10-11-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S i Bagsværd kan foretage ændringer af et laboratorium i bygning 6BC og etablere en udendørs oplagsplads
Klagefrist 8. december 2014 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S i Bagsværd kan foretage ændringer af et laboratorium i bygning 6BC og etablere en udendørs oplagsplads til base, ethanol og ethanolaffald, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse ændringerne.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk . Klagen skal være modtaget senest den 8. december 2014 inden kl. 16.00.

 

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller . Klagen skal være modtaget senest den 8. december 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01404 på klagen.