Miljøanlæg Ravnshøj: Offentliggørelse af tilsynsrapport

06-11-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Ravnshøj Miljøanlæg beliggende Stenvej 8, 9900 Frederikshavn. Tilsynet omfattede tilsyn med affaldsmodtagelse på anlægget samt tilsyn med deponeringsanlægget.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 13-10-2014 hos Ravnshøj Miljøanlæg beliggende Stenvej 8, 9900 Frederikshavn. Tilsynet omfattede tilsyn med affaldsmodtagelse på anlægget samt tilsyn med deponeringsanlægget.

- tilsynsrapport Ravnshøj Miljøanlæg

Aktindsigt
Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.