DanePork: Offentliggørelse af tilsynsrapport

06-11-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos DanePork beliggende St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 9. oktober 2014 hos DanePork beliggende St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl.

- tilsynsrapport DanePork

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.