Bendsvej Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

06-11-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Bendsvej Losseplads beliggende Bendsvej 14, 8950 Ørsted.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 25-09-2014 hos Bendsvej Losseplads beliggende Bendsvej 14, 8950 Ørsted.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

- tilsynsrapport Bendsvej Losseplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.