I/S Nordforbrænding: Offentliggørelse af tilsynsrapport

05-11-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos I/S Nordforbrænding beliggende Savsvinget 2, 2970 Hørsholm

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 23.09.2014 hos I/S Nordforbrænding beliggende Savsvinget 2, 2970 Hørsholm.

- læs tilsynsrapporten for I/S Nordforbrænding

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .