Cheminova A/S: Miljøgodkendelse

31-03-2014

Miljøstyrelsen har givet Cheminova A/S, Harboøre, miljøgodkendelse til produktion af olieadditiverne Irgalube 62 og 63, samt udledning af renset spildevandet fra produktionen.
Klagefrist: 28. april 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Cheminova A/S, Thyborønvej 76-78, 7673 Harboøre miljøgodkendelse til producere olieadditiverne Irgalube 62 og 63, samt udledning af biologisk renset spildevand fra produktionen.

- miljøgodkendelse af Cheminova A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01158 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 28. april 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .