Santos Coating Aps: Miljøgodkendelse

26-03-2014

Miljøstyrelsen har givet Santos Coating Aps miljøgodkendelse til etablering og drift af en blæserensningskabine.
Klagefrist: 23. april kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Santos Coating Aps, Sdr. Egsgårdvej 15, 7323 Give miljøgodkendelse til etablering og drift af en blæserensningskabine på virksomheden Uldalls Jernstøberi A/S i Vejen. Blæserensningsfunktionen varetages af Santos Coating Aps på emner produceret på Uldalls Jernstøberi.

- miljøgodkendelsen Santos Coating ApS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01048 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 23. april 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .