Novo Nordisk A/S: Miljøgodkendelse

26-03-2014

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk A/S, Bagsværd, miljøgodkendelse til etablering af et ligerings-pilotanlæg.
Klagefrist: 23. april 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk A/S, Novo Alle i Bagsværd, miljøgodkendelse til at etablering og anvende et ligeringspilot i bygning 4D i Bagsværd, hvor der i forvejen er pilot aktiviteter.

- miljøgodkendelse af Novo Nordisk A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01066 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 23. april 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .