Dong Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket: Miljøgodkendelse

26-03-2014

Miljøstyrelsen har givet Dong Energy Thermal Power A/S, Kyndbyværket, Jægerspris miljøgodkendelse til fyring med naturgas i hjælpedampkedel.
Klagefrist: 22. april 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Dong Energy Thermal Power A/S, Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 3600 Jægerspris miljøgodkendelse til fyring med naturgas i hjælpedampkedel KYV 26.

- miljøgodkendelse Kyndbyværket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00837 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 22. april 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .