Miljøanlæg Ravnshøj:Offentliggørelse af tilsynsrapport

24-03-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Miljøanlæg Ravnshøj, AVØ A/S, beliggende Stenvej 8, 9900 Frederikshavn
Tilsynet vedrører specialdepot S3 og S4

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 18-02-2014 hos Miljøanlæg Ravnshøj, AVØ A/S, beliggende

- tilsynsrapport for Miljøanlæg Ravnshøj

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.