Danish Meat Company, Vraa A/S: Miljøgodkendelse til produktionsudvidelse

17-03-2014

Miljøstyrelsen har givet Danish Meat Company, Vraa A/S miljøgodkendelse til en produktionsudvidelse:
Klagefrist: 14. april 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Danish Meat Company, Vraa A/S, Nygade 5-7, 9760 Vraa miljøgodkendelse til en produktionsudvidelse fra 4.000 slagtekroppe/uge til 10.000 slagtekroppe /uge.

miljøgodkendelse af Danish Meat Company Vraa A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01089 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 14. april 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .