Thisted Kraftvarmeværk: Ansøgning om miljøgodkendelse

12-03-2014

Thisted Kraftvarmeværk, Industrivej 9, 7700 Thisted har søgt om miljøgodkendelse til medforbrænding af op til 6.000 tons biomasse sammen med affald. Høringsfrist: 2. april 2014 kl. 16.00

Thisted Kraftvarmeværk, Industrivej 9, 7700 Thisted har søgt om miljøgodkendelse til medforbrænding af op til 6.000 tons biomasse sammen med affald.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 2. april 2014 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.