Pharmacosmos A/S: Påbud om vilkårsændring

10-03-2014

Miljøstyrelsen har meddelt Pharmacosmos A/S, Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk, påbud om vilkårsændring. Klagefrist: 7. april 2014 kl. 16.00.

Påbud om vilkårsændring

Miljøstyrelsen har meddelt Pharmacosmos A/S, Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk, påbud om vilkårsændring af vilkår C2 og C7 vedr. emissionsgrænser og egenkontrol af virksomhedens energianlæg.

- påbuddet for Pharmacosmos A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt J.nr. MST-1272-00638 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 7. april 2014 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .