Haldor Topsøe A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

06-03-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Haldor Topsøe A/S, Frederikssund kan foretage udskiftning til ny justervæske i afdeling P3, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse.
Klagefrist: 3. april 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Haldor Topsøe A/S, Heimdalsvej 4-6 kan foretage udskiftning til ny justervæske i afdeling P3, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til dette.

afgørelse om ikke godkendelsespligt for Haldor Topsøe

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-01146 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 3. april 2014 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et
gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .