APM Terminals Cargo Service A/S: Forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljø- og risikogodkendelse

04-03-2014

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse samt udkast til miljø- og risikogodkendelse af containerterminalen APM Terminals – Cargo Service A/S. Frist for bemærkninger: 29.april 2014 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg, en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til miljø- og risikogodkendelse af containerterminalen APM Terminals – Cargo Service A/S på Aarhus Havn. Den eksisterende containerterminal på Aarhus Havn er rammen for det anmeldte projekt som omfatter udvidelse af antallet af containere, herunder container med farlig gods, der håndteres på terminalen. Den fremtidige drift med ændringer er i overensstemmelse med den kommunale planlægning. Containerterminalen blev indtil 2010 drevet som to terminaler. Efter 1. januar 2011 er aktiviteterne på containerterminalen på Østhavnen i Aarhus Havn blevet drevet som en terminal under navnet APM Terminals – Cargo Service A/S.

For det konkrete projekt er det håndtering af farligt gods, der har forårsaget behovet for en VVM-proces. Dette forhold har været i offentligheden i forbindelse med idéfasen.
Sammen med planforslaget og VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til miljø- og risikogodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet. Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

- forslag til kommuneplantillæg og ikke teknisk resume APM Terminals Cargo Service
VVM-redegørelse APM Terminals Cargo Service
- udkast til miljøgodkendelse APM Terminals Cargo Service
- notat om jusering af kommuneplannummer og årstal

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag, VVM-redegørelse og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 29.april 2014 kl. 16.00. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Alle 1
DK - 8270 Højbjerg
Telefon: 72 54 40 00
E-mail:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00027