Amager Ressourcecenter: Vilkårsændringer til midlertidigt jordkarteringsanlæg

09-05-2014

Miljøstyrelsen har givet Amager Ressourcecenter, København S,
miljøgodkendelse af vilkårsændringer til et midlertidigt jordkarteringsanlæg.
Klagefrist: 6. juni 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Amager Ressourcecenter miljøgodkendelse til, at det midlertidige jordkarteringsanlæg kan modtage jord fra et spildevandsledningstrace, der skal udgraves på Amagerværkets areal.

Dertil er der givet ændringer i støjvilkår, så jordkarteringsanlægget fremover er omfattet af støjvilkår for det samlede byggeri.

- miljøgodkendelse Amager Ressourcecenter

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01192 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 6. juni, 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .