Vattenfall Fynsværket: Miljøgodkendelse

28-05-2014

Miljøstyrelsen har givet Vattenfall Fynsværket miljøgodkendelse til fortsat udledning af kølevand frem til 1. juni 2015.
Klagefrist: 25. juni 2015 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Vattenfall Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense C miljøgodkendelse til etablering fortsat udledning af kølevand frem til 1. juni 2015.

- miljøgodkendelse af Vattenfall Fynsværket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00512 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 25. juni 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .