DuPont Nutrition Bioscience ApS, Grindsted: Udvikling og udvidelse af produktionen - Indkaldelse af idéer og forslag

28-05-2014

DuPont Nutrition Bioscience ApS, Grindsted - udvikling og udvidelse af produktionen. Indkaldelse af idéer og forslag.
Høringsfrist: 25. juni 2014

DuPont Nutrition Bioscience ApS ønsker at udvikle og udvide produktionen på Tårnvej 25 i Grindsted. Derfor er der i perioden 2014-2020 planlagt en række udvideler/ændringer af den nuværende produktion, etablering af nye produktioner samt opførelse af nye bygningsanlæg. De ønskede udvidelser og ændringer er samlet i et projekt.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der gennemføres en VVM-proces, herunder en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Der er udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

- idéoplæg DuPont Nutrition Bioscience ApS
- anmeldelse DuPont Nutrition Bioscience ApS
- afgørelse om VVM-pligt DuPont Nutrition Bioscience ApS

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 25. juni 2014. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
Tlf.: 72 54 00 00
e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00084