YARA Gødningsterminal på Randers Havn: Forslag til kommuneplantillæg m.v.

28-05-2014

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse for YARA Gødningsoplag, Randers Havn. Høringsfrist: 30. juli 2014

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg, en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til miljøgodkendelse for YARA Gødningsterminal på Randers Havn i Randers Kommune. Baggrunden for planforslaget er, at YARA Gødningsterminal ønsker at udvide terminalens samtidige oplag af gødningstypen axan, hvorved terminalen bliver en risikovirksomhed og dermed omfattes af planlovens regler om VVM.

Sammen med planforslaget og VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

- forslag til kommuneplantillæg YARA Gødningstermainal
- VVM-redegørelse og miljørapport YARA Gødningstermainal
- udkast til miljøgodkendelse YARA Gødningstermainal

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag, VVM-redegørelse og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 30. juli 2014. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til projektet, forud for endelig afgørelse i sagen.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 72 54 40 00
e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00043