VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal - Indkaldelse af idéer og forslag

26-05-2014

VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal - Indkaldelse af idéer og forslag.
Høringsfrist: 1. juli 2014

20140526 VVM ide DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia (DBSRS) driver virksomheden Taulov Kombiterminal, Europavej 28, 7000 Fredericia, som forestår omdirigering - og ophold af kortere varighed - af gods inklusive farligt gods på jernbanenettet ved Taulov.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af kombiterminalens virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

- idéoplæg DB Schenker Rail Scandinavia
- anmeldelse DB Schenker Rail Scandinavia
- afgørelser om VVM pligt DB Schenker Rail Scandinavia

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest 1. juli 2014. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 72 54 40 00
e-mail:

Karsten Borg Jensen
Tlf. 72 54 44 49