Ressourceplan for affaldshåndtering er offentliggjort

21-05-2014

Ressourcestrategien ”Danmark uden affald” blev lanceret i oktober 2013 og er nu udmøntet i Ressourceplan for affaldshåndtering. Ressourceplanen har været i høring og er nu offentliggjort.

Ressourcestrategien ”Danmark uden affald” blev lanceret i oktober 2013 og er nu udmøntet i Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-18.

En målsætning i Ressourcestrategien er bl.a. at vi skal genanvende dobbelt så meget af vores husholdningsaffald i 2022.

Nyhed om Ressourceplan for affaldshåndtering

Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018