Tican Fresh Meat A/S: Afgørelse om sikkerhedsniveau

15-05-2014

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om sikkerhedsniveau for Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted. Klagefrist 12. juni 2004 kl. 16.00.

Afgørelse om sikkerhedsniveau

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om sikkerhedsniveau for Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted.

Med afgørelsen stilles krav om anlæggets overensstemmelse med standarden DS/EN378, om yderligere tekniske tiltag, krav til virksomhedens sikkerhedsledelsessystem, krav til vedligehold og egenkontrol med anlægget og til virksomhedens interne beredskabsplan.

Med afgørelsen om sikkerhedsniveau sikres det over en periode, at virksomhedens ammoniakkøleanlæg lever op til bedste tekniske standard samt at vedligeholdelse og kontrol af anlægget og virksomhedens sikkerhedsledelsessystem sker på et højt niveau.

afgørelse om sikkerhedsniveau for Tican Fresh Meat A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00173 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 12. juni 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .