Stena Recycling A/S i Københavns Nordhavn: Offentliggørelse af tilsynsrapport

14-05-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Stena Recycling A/S i Københavns Nordhavn

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 26. marts 2014 hos Stena Recycling A/S, beliggende Nordsøvej 21, 2100 København Ø.

- tilsynsrapport Stena Recycling A/S København

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.