Rockwool A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

15-05-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Rockwool A/S, Vamdrup kan foretage forsøg med at anvende kokssmuld som brændsel i smelteovn, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget
Klagefrist: 12. juni 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Rockwool A/S, Industrivej 9, 6580 Vamdrup kan foretage forsøg med delvis udskiftning af kulstøv med kokssmuld som brændsel i Aquila-smelteovn, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt for Rockwool A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01150 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 12. juni 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .