Vattenfall A/S Nordjyllandsværket: Påbud

09-05-2014

Miljøstyrelsen har givet Vattenfall A/S Nordjyllandsværket påbud om vilkår for emissionsgrænseværdier til luft og om egenkontrol. Klagefrist: 6. juni 2014 kl. 16.00.

Vattenfall A/S Nordjyllandsværket er meddelt påbud om vilkår for emissionsgrænseværdier til luft og om egenkontrol.

- påbud Vattenfall A/S Nordjyllandsværket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00267 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 6. juni  2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk