Stena Recycling A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

09-05-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Stena Recycling A/S beliggende Plutovej 3, Grenaa

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 16. april 2014 hos Stena Recycling A/S beliggende Plutovej 3, Grenaa.

tilsynsrapport Stena Recycling A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.