Sabro A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

07-05-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Sabro A/S, beliggende Holmagervej 2, 8543 Hornslet

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 27-02-2014 hos Sabro A/S beliggende Holmagervej 2, 8543 Hornslet.

- tilsynsrapport Sabro A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk