Vattenfall A/S Fynsværket: Påbud

02-05-2014

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om emissionsgrænseværdi for kviksølv i røgen fra den halmfyrede blok 8, på Fynsværket, Havnegade 120, Odense
Klagefrist: 3o maj kl. 16.00

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om emissionsgrænseværdi for kviksølv i røgen fra den halmfyrede blok 8 på Fynsværket, Havnegade 120, 5100 Odense C.

- påbud Fynsværket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. påbuddet sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00262 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 30. maj 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .