Inter Terminals AOT: Påbud

02-05-2014

Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals AOT, Kalundborg påbud om etablering af lækagedetektion og kontraventiler ved tankgårde inden 1. november 2014. Klagefrist: 30. maj 2014 kl. 16.00.

Påbud

AOT påbydes etablering af lækagedetektion og kontraventiler ved tankgårde inden 1. november 2014 for at opnå reduktion af olieudslipsmængde til maksimalt 165 m3 ved evt. udslip.

- påbud AOT

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-01228 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 30. maj 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .