Danish Crown A/S, Blans: Offentliggørelse af tilsynsrapport

01-05-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Danish Crown A/S, Blans, beliggende Langbro 7, 6400 Sønderborg

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 27-03-2014 hos Danish Crown A/S, Blans beliggende Langbro 7, 6400 Sønderborg

tilsynsrapport Danish Crown Blans

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk