Inter Terminals A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

30-06-2014

Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals A/S – AOT, Asnæsvej 16A, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse uden VVM-pligt til 730 skibsanløb om året.
Klagefrist: 28. juli 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals A/S – AOT, Asnæsvej 16A, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til at have op til 730 skibsanløb om året mod de i dag op til 290 skibsanløb, som de har tilladelse til i dag.

I 2011 har der været i alt 281 skibsanløb, hvilket således er meget tæt på det maksimale tilladte antal, hvorfor muligheden for flere skibsanlæg er nødvendig, hvis virksomheden fortsat skal kunne udvikle sig.

- miljøgodkendelse Inter Terminals A/S
- bilag A: Midlertidig miljøgodkendelse med virksomhedens ansøgning
- bilag B: Memo udarbejdet af Rambøll for Inter Terminals – Skibsstatistik
- bilag C: Støjredegørelse
- bilag D: Teknisk notat

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for flere skibsanløb på AOT, Asnæsvej 16A, 4400 Kalundborg.

- afgørelse om ingen VVM-pligt Inter Terminals A/S
- VVM-screeningsnotat InterTerminals A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores MST-1270-00800 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 28. juli 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .