Karup Kartoffelmelfabrik Amba: Afgørelse om vilkårsændring af miljøgodkendelse

26-06-2014

Miljøstyrelsen har ændret et vilkår i miljøgodkendelse og revurdering fra 2013 for Karup Kartoffelmelfabrik Amba Engholmvej 19, Karup J. Klagefrist: 24. juli 2014 kl. 16.00

Revurdering

Miljøstyrelsen har ændret et vilkår omkring tidsfrist i miljøgodkendelse og revurdering fra 17. december 2013 Karup Kartoffelmelfabrik Amba Engholmvej 19, 7470 Karup J.

- afgørelse om vilkårsændring af Karup Kartoffelmelfabrik Amba

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01213 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 24. juli 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .