Sabro A/S: Påbud om ændring af vilkår for luftemission

25-06-2014

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om ændring af vilkår for luftemission for Sabro A/S, Holmagervej 2, 8543 Hornslet. Klagefrist: 23. juli 2014 kl. 16.00.

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om ændring af vilkår for luftemission for Sabro A/S, Holmagervej 2, 8543 Hornslet

Ændringen af vilkårene kommer som følge af en omfattende omlægning af afkast på virksomheden, hvor afkast er sløjfet eller ført til højere afkast. Vilkårene bringes med dette påbud i overensstemmelse med faktiske forhold.

- påbud om ændring af vilkår C2 og C3 Sabro A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. påbuddet sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00023 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 23. juli 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .