Sabro A/S: Påbud om overdækning af bigbags mv.

25-06-2014

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om overdækning af bigbags og container til affaldssand/opfej samt teknisk gennemgang af filtersystem for Sabro A/S, Holmagervej 2, 8543 Hornslet. Klagefrist: 23. juli 2014 kl. 16.00.

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om overdækning af bigbags og container til affaldssand/opfej samt teknisk gennemgang af filtersystem for Sabro A/S, Holmagervej 2, 8543 Hornslet.

Tiltagene i dette påbud skal være med til at forebygge, at der ikke sker yderligere udslip af jernholdigt støv fra virksomheden.

- påbud om overdækning af bigbags mv. Sabro A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. påbuddet sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00023 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 23. juli 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .