DuPont Nutrition Biosciences Aps: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

25-06-2014

Miljøstyrelsen har givet DuPont Nutrition Biosciences Aps, Tårnvej 25, 7200 Grindsted miljøgodkendelse uden VVM-pligt til at foretage forsøgsproduktion af divalproex.
Klagefrist: 23. juli 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet DuPont Nutrition Biosciences Aps, Tårnvej 25, 7200 Grindsted miljøgodkendelse til at foretage en forsøgsproduktion af stoffet divalproex, som er et lægemiddel. Forsøget er en ændring af de sidste trin i en kemisk syntese, som foregår på virksomheden, og som er omfattet af gældende miljøgodkendelse.

- miljøgodkendelse DuPont Nutrition Biosciences Aps

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for at foretage en forsøgsproduktion af divalproex inden juni 2016.

- afgørelse om ingen VVM-pligt DuPont Nutrition Biosciences Aps
- VVM-screeningsnotat DuPont Nutrition Biosciences Aps

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00904 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 23. juli 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .