DuPont Nutrition Biosciences ApS: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

25-06-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at DuPont Nutrition Biosciences ApS, Grindsted kan ændre anvendelsen af en reaktor for produktionsoptimering på esterfabrik uden særskilt miljøgodkendelse. Klagefrist: 23. juli 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tårnvej 25, 7200 Grindsted kan ændre anvendelsen af en reaktor for produktionsoptimering på virksomhedens esterfabrik, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt for DuPont Nutrition Biosciences ApS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt journal nr. MST-1270-00994 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 23. juli 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .