Bavarian Nordic A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

25-06-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Bavarian Nordic A/S

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 23-05-2014 hos Bavarian Nordic A/S beliggende Hejreskovvej 10A, Kvistgård

- tilsynsrapport for Bavarian Nordic A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.