Haldor Topsøe A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

24-06-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Haldor Topsøe A/S, Frederikssund kan etablere centralstøvsugeranlæg i afdelingerne F og P3 uden særskilt miljøgodkendelse til anlæggene.
Klagefrist: 22. juli 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Haldor Topsøe A/S kan etablere centralstøvsugeranlæg i afdelingerne F og P3, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlæggene.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt for Haldor Topsøe A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01105 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 22. juli 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .